domowe sposoby na depresja

Ekrany akustyczne Hałas.

Obserwowany od kilku dziesięcioleci wzrost gospodarczy związany jest z rozwojem transportu. Postęp infrastruktury drogowej wpływa istotnie na rozwój danego miasta, wsi czy regionu. Ponadto zwiększa atrakcyjność danego obszaru poprzez możliwość sprawnego przemieszczenia się osób i ładunków. Niestety piętnuje utrudnienia i uciążliwości. Najwięcej kłopotów przysparzają tzw. drogi szybkiego ruchu, które często „przecinają” wiele domostw. Oznacza to fatalne skutki dla okolicznych mieszkańców pod kątem hałasu, jaki wydzielają setki przejeżdżających pojazdów oraz wzrost emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do środowiska. Szkodliwymi związkami chemicznymi emitowanymi podczas spalania paliw przez pojazdy mechaniczne są m.in.: tlenek azotu, tlenek siarki, tlenek węgla, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne oraz metale ciężkie takie jak ołów, kadm i cynk. Do powietrza atmosferycznego przedostają się także lotne związki organiczne oraz drobne cząsteczki aerozolu atmosferycznego.

Ekrany akustyczne Skutki hałasu.

Nieodłącznym skutkiem działalności transportu jest hałas. Hałas określa się uporczywym dźwiękiem o nadmiernym natężeniu będący w wielu przypadkach szkodliwy dla człowieka. Hałas uszkadza słuch lub go upośledza w sposób nieodwracalny. Długotrwale obecny, https://ogrodzeniaplastikowe.info/ogrodzenia-akustyczne-cennik/ wpływa negatywnie na psychikę – dekoncentruje, przyczynia się do powstania zdenerwowania, agresji czy depresji. Hałas powyżej 70 dB prowadzi do problemów wegetatywnych w organizmie. Poziom 75 dB + przyczynia się do dysfunkcji organów wewnętrznych, rozwoju nadciśnienia tętniczego czy np. wrzodów żołądka, wzrostu wydzielania adrenaliny, co w konsekwencji przyśpiesza starzenie się organizmu.

Ekrany akustyczne. Eliminacja hałasu. Skuteczną metodą ograniczenia bądź eliminacji zagrożenia hałasem jest m.in.: wprowadzenie automatyzacji procesów technologicznych, stosowanie maszyn i urządzeń cichodziałających, tłumików akustycznych, montowanie osłon dźwiękoszczelnych i ekranów akustycznych. Pionierami ekranów akustycznych były: Francja, Holandia, Niemcy oraz Austria. W Polsce ekrany akustyczne zaczęto montować w latach 90. XX w. Ekrany akustyczne ograniczają hałas oraz przemieszczanie się do środowiska metali ciężkich powstających z emisji liniowej. Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje ekranów akustycznych: dźwiękochłonne umieszczane we wnętrzu aglomeracji miejskich oraz ekrany odbijające falę akustyczną.

By marcin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *